Program Sokongan Akademik Pelajar PISMP, Ambilan Jun 2018 (Semester 6)- MINGGU KE 2

Video rakaman program boleh didapati di Google Classroom Program Peningkatan Kompetensi Pensyarah dan Pelajar. Sila klik link di bawah.  

GC Pensyarah: https://classroom.google.com/c/MjY3ODU0ODE3MTc3?cjc=5fqv2eg

GC Pelajar: https://classroom.google.com/c/MjY3ODU0ODE3NTg0?cjc=37ok6up


Bengkel Pemantapan Pengurusan & Tadbir Urus JKA

Telah dilaksanakan seperti butiran berikut:

Tarikh: 3 Feb 2021 (Rabu)
Masa: 2.00-5.00 ptg
Platform: Google Meet
Penceramah: Pn. Hjh Zakiah binti Mahmud (Sekretariat Jaminan Kualiti dan Pematuhan Polisi)

Rakaman Video 
Bahan bengkel- sila klik bahagian Muat Turun Dokumen


Program Sokongan Akademik Pelajar PISMP, Ambilan Jun 2018 (Semester 6) - MINGGU PERTAMA

Video rakaman program boleh didapati di Google Classroom Program Peningkatan Kompetensi Pensyarah dan Pelajar. Sila klik link di bawah.  

GC Pensyarah: https://classroom.google.com/c/MjY3ODU0ODE3MTc3?cjc=5fqv2eg

GC Pelajar: https://classroom.google.com/c/MjY3ODU0ODE3NTg0?cjc=37ok6up


UNIT PEMBELAJARAN DIGITAL

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PENSYARAH
 
PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PELAJAR
 
Sila gunakan email e-pembelajaran.

Taklimat Akademik sesi Jan-Mei 2021 

 

Butiran seperti berikut:

Tarikh: 13 Jan 2021 (Rabu)

Masa: 2.30 - 5.00 PTG

Platform: Google Meet 

 

Satu taklimat akademik telah dilaksanakan seperti butiran di atas kepada semua pensyarah IPG Kampus Darulaman untuk memulakan sesi akademik Jan- Mei 2021. Program dimulakan dengan amanat oleh Tuan Pengarah, seterusnya taklimat akademik oleh Timbalan Pengarah dan Ketua Jabatan (Jabatan Kecemerlangan Akademik).

Seterusnya taklimat pengurusan perkhidmatan oleh Ketua Unit (Unit Khidmat Pengurusan) berkaitan Cuti Tahunan, Berkerja Dari Rumah (BDR) dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC).

Akhir sekali taklimat pengoperasi IPGKDA ketika menghadapi wabak Covid-19 oleh Ketua Unit Intergriti. 

Maklumat berkaitan taklimat akademik boleh di muat turun dari link di bawah. Terima kasih.

https://drive.google.com/drive/folders/1s_WjW8TwqDQ6CpKVpbIIVlz61KfDY_6e?usp=sharing