Admin IPGKDA

Hanya untuk kegunaan Admin Portal IPG Kampus Darulaman sahaja

Admin Login

Admin Login

  

Pensyarah Pakar - Kedoktoran PhD dan EdD

Kedoktoran | Pensyarah Cemerlang | Adiguru | Munsyi

DR. AHMAD SOBRI BIN SHUIB
Jabatan Ilmu Pendidikan

Doktor Falsafah PhD (UM) - Perkembangan Kurikulum
M.Ed (UM)- Perkembangan Kurikulum
B.A Hons.(USM) - Kesusasteraan/Sejarah
Sijil Perguruan Asas (MP Sri Pinang, PP)

Kepakaran : Kurikulum Dan Pengajaran, Kurikulum Masa Depan, Kurikulum Dan Teknologi. Kajian Masa Depan, Pedagogi Dan Psikologi

sobri@ipda.edu.my

   

DR. HJH. NORAINI BINTI ABDULLAH SANI
Jabatan Bahasa

Doktor Falsafah PhD (UUM) - Education Management
M Sc. Management
Bac. Edu. TESL

Kepakaran : Educational Management, Research Methodology, TESL Methodology, English Language Proficiency

norainias@ipda.edu.my

   

DR. MAHERAN BINTI BAHARUM
Jabatan Ilmu Pendidikan

Doktor Falsafah PhD (USM). - Geografi
M.Ed- Psikologi Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda (Geografi)

Kepakaran : Psikologi Pendidikan/Pedagogi dan Geografi

maheran@ipda.edu.my

 

DR. NORLIZA BINTI KUSHAIRI
Jabatan Sains

Doktor Falsafah PhD (Comparative Ed.)- University of Bristol, England
MSc (Mgt)- Uni. Utara Malaysia, Kedah
BSc (Ed) Hons. (Chemistry)- UM, KL

Kepakaran : Chemistry, Adult (Teacher) Learning / Adult (Teacher) Education for Continuous Professional Development, Lifelong learning

norliza@ipda.edu.my

 

DR. HJH. NOR HAYATI BINTI HJ. MT. ALI
Jabatan Matematik

Doktor Pendidikan Ed.D (Universiti Selangor) – Pengurusan Pendidikan
M.Ed (UKM) - Pendidikan Matematik
Dip. Ed (UKM) - Pendidikan Matematik
B.Sc (UKM) – Statistik

Kepakaran : Pengajaran Matematik & Statistik, Aplikasi ICT dalam P &P Matematik dan Statistik, Penyelidikan Pendidikan.

norhayatia@ipda.edu.my

 

DR. HJ ZAKARIA BIN ABDULLAH
Jabatan Pendidikan Islam & Moral

Doktor Falsafah PhD (UKM) – Pendidikan Islam
M.Ed (USM) - Pengajian Kurikulum
BA.Hons (UM) - Usuluddin
Diploma Pendidikan KPLI(KPM: Maktab Perguruan Islam) – Pengajian Islam

Kepakaran : Pendidikan Islam, Pedagogi, Penyelidikan

zakaria@ipda.edu.my

 

DR. AZIZAH BINTI SARKOWI
Jabatan Ilmu Pendidikan

Doktor Falsafah PhD (UUM) – Pendidikan
M.Sc (IT) (UUM) - Teknologi Maklumat
B. IT (UUM) - Teknologi Maklumat
Diploma Pendidikan (KPM: Institut Perguruan Darulaman) – Teknologi Maklumat

Kepakaran : Penilaian Program, Psikologi Pendidikan, Penyelidikan Kuantitatif, ICT dalam Pendidikan.

azizahs@ipda.edu.my

 

DR. KHALIJAH BINTI AHMAD
Jabatan Kajian Sosial

Doktor Falsafah PhD (UPSI) – Pengajian Sejarah Seni
M.Ed (UPSI) – Pendidikan Seni Visual
Diploma Pendidikan Seni (UiTM)
Ijazah Sarjana Muda Seni Halus (UiTM)

Kepakaran : Sejarah Seni, Pendidikan Seni Visual Dan Seni Halus

khalijah@ipda.edu.my

 

DR. IZANI BIN IBRAHIM
Jabatan Pengajian Melayu

Doktor Falsafah PhD. (UUM) - Pengurusan Pendidikan
M.Ed.(UKM) - Pentadbiran Pendidikan
Bac.Ed. (USM) - Sejarah/Sastera

Kepakaran: Pengurusan Pendidikan, Kepimpinan Organisasi, Penyelidikan Pendidikan, Bahasa Melayu/ Sastera, Sejarah.

izani@ipda.edu.my

 

DR. AZMAN BIN FADZIL
Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Doktor Falsafah PhD (USM) – Teknologi Maklumat
M.Sc Teknologi Maklumat (UUM) - Teknologi Maklumat
Diploma Pendidikan (KPM: Institut Perguruan Darulaman) – (Ekonomi/ Akaun)

Ijazah Sarjanamuda Pentadbiran Awam (UUM) – Pentadbiran

Kepakaran : Multimedia, Rekabentuk Instruksional, Teknologi Maklumat dalam Pendidikan, Pembangunan Perisian, Pembangunan Web, Digital Classroom

admin@ipda.edu.my

 

DR. HJH NOOR ZILA BT MD. YUSUF
Jabatan Pengajian Melayu

Doktor Falsafah PhD (UPM) – Bahasa Melayu (Psikolinguistik)
Master Sastera (UPM) - Bahasa Melayu (Linguistik)
Ijazah Sarjanamuda Pendidikan (UPM)- Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Pertama
Sijil Perguruan Asas (Pengajian Melayu)

Kepakaran : Bahasa dan Linguistik Melayu

noorzila@ipda.edu.my

 

DR. JULINAMARY A/P A.PARNABAS
Jabatan Bahasa

Doktor Falsafah PhD (TESOL) - Universiti Sains Malaysia
Sarjana Pendidikan (TESL) 2008 - Universiti Pendidikan Sultan Idris
Sarjana Muda Pendidikan (TESL) - Universiti Pendidikan Sultan Idris
Sijil Perguruan Asas (Bahasa Inggeris) 1996 - Maktab Perguruan Raja Melewar

Kepakaran : Research Methodology In TESL

julinamary@ipda.edu.my

 
DR. ISMAIL BIN YAAKOB
Jabatan Pendidikan Jasmani & Kesihatan

Doktor Falsafah PhD (USM) –Pendidikan Jasmani dan Sukan
Master (UUM) Pengurusan Pendidikan
Ijazah Sarjanamuda (UM)Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Diploma Perguruan Khas Pendidikan Jasmani (MPSAH)/ Sijil Perguruan Asas Pengajian Melayu (MPIP)

Kepakaran : Pendidikan Jasmani

ismail@ipda.edu.my

 
DR. HJ. AMIR BIN JUHARI
Jabatan Pengajian Melayu

Doktor Falsafah PhD (UPM) – Bahasa Melayu (Pragmatik)
Master Sastera (UPM) - Bahasa Melayu
Ijazah Sarjanamuda (UPM)- Bahasa dan Linguistik

Kepakaran : Bahasa dan Linguistik Melayu

amirjuhari@ipda.edu.my

   

DR. SIRI SENA BIN BABA HAMID
Jabatan Sains Perpustakaan

Doktor Falsafah PhD. (UiTM) - Information Management
M.Sc. (UiTM) - Information Management
B.Ed. Hons. (UiTM) - Education Resource Centre Management
Dip. Perguruan Khas (IPDA) - Pengurusan Pusat Sumber
Sijil Perguruan Khas (IPDA) - Pengurusan Pusat Sumber
Sijil Perguruan Asas (MPPP) - Pengajian Melayu

Kepakaran: Information Literacy in Research Process, Information Management, Bibliometrics, Research Methodology in Education

sirisena@ipda.edu.my

   

DR. MOHD ZAINI BIN MD ZAIN
Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Doktor Falsafah Pengajian Islam (USM) - Al-Quran Dan Al-Sunnah
Sarjana Pengajian Islam (UKM) - Al-Quran Dan Al-Sunnah
Sarjana Muda Pendidikan Islam (UM) - Pendidikan Islam & Bahasa Arab
Diploma Pengajian Islam (KUSZA) - Al-Quran Dan Al-Sunnah

Kepakaran: Pengajian Islam, Pengajian Al-Quran, Pendidikan Al-Quran, Pengajian Tafsir Al-Quran dan Bahasa Arab.

mzaini@ipda.edu.my

   

DR. HJH AMANI BINTI ABDULLAH MUBARAK
Jabatan Sains

Doktor Pendidikan Ed.D (USM) - Pendidikan Sains
M.Sc Teknologi Maklumat & Komunikasi (UUM) - Teknologi Maklumat & Komunikasi
BSc. Ed. Hons. (UM) - Fizik

Kepakaran: Trends in International Mathematics & Science Study (TIMSS) - Science Study, Multilevel Data Analysis, Secondary Data Analysis, Hierarchical Linear Modelling

amani@ipda.edu.my

   

DR. RAHIMAWATI BINTI ABD RAHIM
Jabatan Sains

Doktor Falsafah, Ph.D (USM) - Pendidikan Sains
Sarjana Pendidikan, M.Ed (USM) - Pendidikan Sains
Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan, BSc Ed. (Hons.) (UM) - (Fizik / B. Melayu)

Kepakaran: Pendidikan Isu Sosiosaintifik, Kesepaduan Nilai Islam dalam Pendidikan Sains, Pembinaan Modul Pembelajaran

rahimawati@ipda.edu.my

   

DR. MOHAMMAD AKHIR BIN WAHAB
Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Doktor Falsafah PhD (USM) - Usuluddin - Pengajian al-Quran & Hadith
Sarjana (UM) - Usuluddin - Pengajian al-Quran & Hadith
Sarjana Muda Kepujian (UM) - Usuluddin

Kepakaran : Pengajian/Pendidikan Islam, Pengajian Hadith Institusi, Pendidikan Hadith

makhir@ipda.edu.my

   

DR. MUHAMMAD NIDZAM BIN YAAKOB
Jabatan Ilmu Pendidikan

Doktor Falsafah PhD (UUM) - Reka bentuk dan Pembangunan Kurikulum
Sarjana Pendidikan (UPSI) - Ekonomi
Sarjana Muda Ekonomi (UM) - Pentadbiran Awam
Diploma Pendidikan (IPDA) - Ekonomi Asas

Kepakaran: Reka bentuk dan Pembangunan Model/Modul (DDR), Kurikulum Dan Pengajaran, Kurikulum Masa Depan, Kajian Masa Depan, Pedagogi Dan Psikologi.

nidzam@ipda.edu.my

   

DR. ZAINOL ABIDIN BIN ISHAK
Psikologi dan Kaunseling

Ijazah Doktor Falsafah Ph.D (UPSI) - Bimbingan Dan Kaunseling
M. Ed (UUM) Sains dan Kaunseling
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling (UPSI)
Sijil Perguruan Pengajian Melayu dan Sejarah Sek. Menengah (MPLP)

Kepakaran: Pembinaan Modul dan Kajian Eksperimental

zainolabidin@ipda.edu.my

   

DR. MAHAYA BINTI SALLEH
Jabatan Ilmu Pendidikan

Doktor Falsafah Ph.D (USM) – Psikometrik dan Penilaian Pendidikan
M. Ed (USM) -  Psikometrik dan Pengujian Pendidikan
BA. Hons (UiTM) – Komunikasi Massa (Kewartawanan)
Diploma Kajian Sebaran Am (kewartawanan) – ITM
Diploma Pendidikan KPLI – Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim

Kepakaran:  Pentaksiran, Pedagogi, Penyelidikan (instrumentation and validation)

mahaya@ipda.edu.my

   

DR. HJH AMANI BINTI DAHAMAN@DAHLAN
Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Doktor Falsafah (PhD) UM – Pendidikan Bahasa Arab
Sarjana Pengurusan Pendidikan (MA Edu Mgmt) UUM
BA Hsc (Bahasa dan Kesusasteraan Arab) Hons UIAM – Bahasa Arab
Diploma Pendidikan UIAM – Bahasa Arab & Pengajian Islam

Kepakaran : Reka Bentuk dan Pembangunan Modul (DDR), Modul Pembelajaran, Pendidikan Bahasa Arab, Penyelidikan Kuantitatif dan Kualitatif (Teknik Delphi dan Penilaian Kepenggunaan)
 
amanidahaman@ipda.edu.my

   

DR. JAZMI BIN MD ISA
Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Doktor Falsafah (PhD) UUM – Pengurusan dan Kepimpinan Sekolah Agama
Sarjana Pengurusan Pendidikan (Pengurusan dan Kepimpinan ) UUM
BA Hsc (Bahasa dan Kesusasteraan Arab) Al-Azhar Cairo – Bahasa Arab
Diploma Pendidikan UIAM – Bahasa Arab & Pengajian Islam

Kepakaran :Kesusasteraan  Arab, Pengurusan dan Kepimpinan Sekolah Agama
 
jazmi@ipda.edu.my