Admin IPGKDA

Hanya untuk kegunaan Admin Portal IPG Kampus Darulaman sahaja

Admin Login

Admin Login

 Pensyarah Pakar - Pensyarah Cemerlang

Kedoktoran | Pensyarah Cemerlang | Adiguru | Munsyi

 
PENSYARAH CEMERLANG DG54

HJH. RUSYATI BINTI HANAFIAH A.M.K
Jabatan Ilmu Pendidikan

Sarjana Pengurusan Pentadbiran (MBA) (UUM)
Sarjana Muda Ekonomi (UKM)

Kepakaran : Pedagogi, Ilmu Pendidikan

rusyati@ipda.edu.my

 
PENSYARAH CEMERLANG DG52

HJH. A'INI FARIZA BT. MOHAMMAD YULAN
Jabatan Sains

Sarjana Pengurusan Teknologi - Pembangunan Sumber Manusia (UTM)
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia (UKM)

Kepakaran : Pedagogi Sains, Seni dalam Pendidikan Sains, Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT/Teknik Penyoalan), Professional Learning Communities (PLC/Lesson Study), Inquiry-Based Science Education (IBSE)

aini@ipda.edu.my

   

DR. AZMAN BIN FADZIL
Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Doktor Falsafah PhD – Teknologi Maklumat (USM)
M.Sc IT - Teknologi Maklumat (UUM)
Diploma Pendidikan – (Ekonomi/ Akaun)
(KPM: Institut Perguruan Darulaman)
Bac. Pentadbiran Awam (UUM)

Kepakaran : Multimedia, Rekabentuk Instruksional, Teknologi Maklumat dalam Pendidikan, Pembangunan Perisian.

admin@ipda.edu.my

   

DR. HJH. NOR HAYATI BT. HJ. MT. ALI
Jabatan Matematik

Doktor Pendidikan Ed.D – Pengurusan Pendidikan (UNISEL)
M.Ed - Pendidikan Matematik (UKM)
Dip. Ed - Pendidikan Matematik (UKM)
B.Sc – Statistik (UKM)

Kepakaran : Pengajaran Matematik & Statistik, Aplikasi ICT dalam P &P Matematik dan Statistik, Penyelidikan Pendidikan.

norhayatia@ipda.edu.my

   

DR. HJH NOOR ZILA BT MD. YUSUF
Jabatan Pengajian Melayu

Doktor Falsafah PhD – Bahasa Melayu (Psikolinguistik) (UPM)
Master Sastera Bahasa Melayu (Linguistik) (UPM) -
Ijazah Sarjanamuda Pendidikan - Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Pertama (UPM)
Sijil Perguruan Asas (Pengajian Melayu)

Kepakaran : Bahasa dan Linguistik Melayu

noorzila@ipda.edu.my

   

DR. SIRI SENA BIN BABA HAMID
Jabatan Sains Perpustakaan

Doktor Falsafah PhD. - Information Management (UiTM)
M.Sc. - Information Management (UiTM)
B.Ed. Hons. - Education Resource Centre Management (UiTM)
Dip. Perguruan Khas - Pengurusan Pusat Sumber (IPDA)
Sijil Perguruan Khas - Pengurusan Pusat Sumber (IPDA)
Sijil Perguruan Asas- Pengajian Melayu (MPPP)

Kepakaran: Information Literacy in Research Process, Information Management, Bibliometrics, Research Methodology in Education

sirisena@ipda.edu.my

 
PENSYARAH CEMERLANG DG48

EN. GOH CH’NG HOCK
Jabatan Bahasa

Sarjana Sains Pengurusan Pendidikan (UUM)
Sarjana Muda Ilmu Kemanusiaan - Sejarah (USM)

Kepakaran : Bahasa Cina

goh@ipda.edu.my

   

EN. ROSLI BIN AHMAD
Jabatan Bimbingan dan Kaunseling

Sarjana Pendidikan - Bimbingan dan Kaunseling (USM)
Sarjana Muda Bimbingan dan Kaunseling (UPSI)

Kepakaran : Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling

rosliahmad@ipda.edu.my

   

KAPT. MOHD NADZRI BIN MOHD KHIR @ MT AKHIR
Jabatan Pendidikan Islam Dan Moral

Sarjana Bahasa Moden-Fonetik al-Quran (UM)
Sarjana Muda Pendidikan - P.Islam/B.Arab (UIAM)

Kepakaran : Pendidikan Islam , Pendidikan Moral

nadzri@ipda.edu.my

   

EN. HAMZAH BIN OMAR
Jabatan Kajian Sosial

Sarjana Pengajian Penerbitan (UM)
Sarjana Muda Pendidikan - Seni (UPSI)

Kepakaran : Pendidikan Seni Visual

hamzah@ipda.edu.my

   

PN. CHE MAS BINTI SAUD
Jabatan Pengajian Melayu

Sarjana Sains Pengurusan Pendidikan (UUM)
Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (USM)

Kepakaran : Bahasa Melayu

chemas@ipda.edu.my

   

EN. HAMDAN BIN HJ. AHMAD
Jabatan Pengajian Melayu

Sarjana Bahasa Melayu (UPM)
Sarjana Muda Pengajaran Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Pertama (UPM)

Kepakaran : Bahasa Melayu, Tatabahasa, Munsyi Dewan

hamdan@ipda.edu.my

   

PN. HJH HARLINA BINTI ISHAK A.M.K , B.C.K
Jabatan Pendidikan Khas

Sarjana Pendidikan - Pendidikan Awal Kanak-Kanak (UPSI)
Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Khas) (UKM)

Kepakaran : Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran, Masalah Penglihatan) , Pendidikan Pemulihan Khas, Pendidikan Awal Kanak-Kanak

harlina@ipda.edu.my