Info mengenai penyelidikan (Mengenai Metodologi/Tesis)

 

1.   Bengkel Pembinaan Modul Mengikut Metodologi DDR

     Oleh Dr Amani Binti Dahaman (19/11/2020)

      https://www.youtube.com/watch?v=SxqmfMj88hw&feature=youtu.be

 

 2. Penyelidikan Reka Bentuk dan Pembangunan & Fuzzy Delphi Method (Apr 3, 2020)

    Oleh Ts Dr Mohd Ridzuan Jamil

     https://www.youtube.com/watch?v=YOuK6qFvuHw

 

 3. Metodologi Kuantitatif, Kualitatif, Mixed Method & Multi Method (Feb 14,

     2021)  Oleh Dr. Nurul Fadly bin Habidin

    https://www.youtube.com/watch?v=4OJusqYJA40

 

4.  Tesis Penyelidikan Menggunakan Model

     i.  Dr Muhammad Nidzam Yaakob (UUM) - 2017

         http://etd.uum.edu.my/6945/

 

5. Tesis Penyelidikan Menggunakan Modul

    i.  Dr Amani Dahaman (UM) - 2014

        http://studentsrepo.um.edu.my/4700/

 

6.  Tesis Penyelidikan Menggunakan Kuasi Eksperimen

    i. Abu Bakar, Jubaida @ Munah (USM) - 2011

       http://eprints.usm.my/43352/

 

1.   PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN JABATAN

2.  FORMAT PENULISAN ARTIKEL DALAM JURNAL IPDA (ISSN -1394-6218)

Jurnal IPDA berfokus kepada penulisan yang berasaskan penyelidikan dalam bidang pendidikan sahaja. Hal ini kerana Jurnal IPDA mempunyai matlamat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan melalui penulisan dalam pelbagai aspek berkaitan pendidikan. Semoga jurnal ini memberi manfaat dan menjadi rujukan yang tidak ternilai kepada semua pembaca terutamanya warga pendidik. Jurnal IPDA merupakan jurnal berwasit dan berdaftar dengan Mycite/Myjurnal

Person Contact

Dr Muhammad Nidzam bin Yaakob
Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman, Jitra, Kedah

JURNAL PENYELIDIKAN IPDA 2018

https://drive.google.com/drive/folders/1T6-Rwq46-vMxBuWefn9mNwzTUc2iYxIC

 

JURNAL PENYELIDIKAN IPDA 2017

https://drive.google.com/drive/folders/1HvjXPODl-nk4UpqvP8zsHTQlZBJUfpsh

 

JURNAL PENYELIDIKAN IPDA 2019

https://drive.google.com/drive/folders/18OBv2UIb11wTfc2bNJaKX82zFgiXB-ot

 

 JURNAL PENYELIDIKAN IPDA 2020

https://drive.google.com/drive/folders/1mc7keeTxBxUIRba8djmcbhxXH8Y6-zf3

 

PROSIDING SEMINAR DARULAMAN TAHUN 2020 (SEDAR20)

https://drive.google.com/drive/folders/1qtDUleTqlA19I-xPEv_vTBBVVJ-oprzS

 

PROSIDING KOLOKIUM AKTIVITI KESARJANAAN 2020 ANJURAN IPGM DAN IPGK MIZAN (JILID SATU DAN DUA)

https://drive.google.com/drive/folders/1_bCLUHvR87VUdzvdqgMFd_Z8OtwBHphf

 

KOLEKSI INOVASI EMAS - Pertandingan Inovasi  Darulaman Peringkat Kebangsaan 2019 (PRiSm’19)

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uTlXzqM0RMRUgB3TzkUzAjNUigODhXxo

 

KOLEKSI ABSTRAK PENYELIDIKAN PHD, PENSYARAH IPGK DARULAMAN (2009 - 2018)

 https://drive.google.com/drive/folders/1LfiZV6SuqqtzTJGk503yr3Mri_lITlEN

 

Aktiviti Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi

 

1.  Persediaan Temuduga HLP Siri 1

 

2. Persediaan Temuduga HLP Siri 2

 

3. Persediaan Temuduga HLP Kajian Kualitatif  Siri 3

 

4. Persediaan Temuduga HLP Kajian Kuantitatif  Siri 4

 

5. Persediaan Proposal Siri 1

Pautan https://www.youtube.com/watch?v=YXyRvvj21gI

 

6. Persediaan Proposal Siri 2

 Pautan https://www.youtube.com/watch?v=nd4OrSmgrIw&feature=youtu.be

 

7. Persediaan Temuduga Siri 5

  

 Pautan https://www.youtube.com/watch?v=QztyRh8Pf5Y&feature=youtu.be

 

8. Persediaan Proposal Siri 3

 

Pautan https://www.youtube.com/watch?v=QztyRh8Pf5Y&feature=youtu.be

 

9. Panduan Penulisan Ilmiah

 Pautan https://www.youtube.com/watch?v=6wK8VntAp2Q&feature=youtu.be

 

10.  Kepelbagaian Metod dalam DDR

Pautan  https://www.youtube.com/watch?v=E8jsRSdFZv8&feature=youtu.be

 

11. Using Evaluation Models to Design Educational Evaluation

      Framework