Pensyarah Pakar: Kedoktoran Ph.D dan Ed. D

1. Dr. Ahmad Sobri Shuib
Jabatan Perancangan, Penyelidikan dan Inovasi 


Doktor Falsafah Ph.D (UM) -Perkembangan Kurikulum

Ijazah Sarjana Pendidikan (UM) -Perkembangan Kurikulum
Ijazah Sarjana Muda Hons (USM) -Kesusasteraan/Sejarah
Sijil Perguruan Asas (MP Sri Pinang, PP)

    Kepakaran: Kurikulum & Pengajaran, Kurikulum Masa Depan, Kurikulum dan Teknologi,
Kajian Masa Depan, Pedagogi & Psikologi
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
2. 
Dr. Maheran Baharum
Jabatan Ilmu Pendidikan

Doktor Falsafah Ph.D (UKM) -Geografi

Ijazah Sarjana Pendidikan (USM) -Psikologi Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda (USM)-Geografi
Diploma Pendidikan (USM)-Geografi

    Kepakaran: Psikologi Pendidikan, Pedagogi dan Geografi
    maheran@ipda.edu.my
     
3. 
 
Dr. Hjh. Nor Hayati Hj. Mt. Ali
Jabatan Sains & Matematik 


Doktor Pendidikan Ed. D (Universiti Selangor) -Pengurusan Pendidikan

Ijazah Sarjana Pendidikan (UKM) -Pendidikan Matematik
Dip. Pendidikan (UKM) -Pendidikan Matematik

Ijazah Sarjana Muda (UKM) -Statistik

    Kepakaran: Pengajaran Matematik, Statistik, Aplikasi ICT dalam PdP Matematik & Statistik, Penyelidikan Pendidikan
    norhayatiThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
4. 
Dr. Zakaria Abdullah
Jabatan Pendidikan Islam & Moral

Doktor Falsafah Ph. D (UKM) -Pendidikan Islam

Ijazah Sarjana Pendidikan (USM) -Pengajian Kurikulum
Ijazah Sarjana Muda Hons (UM) -Usuluddin
Dip. Pendidikan KPLI (KPM: Maktab Perguruan Islam) -Pengajian Islam


    Kepakaran: Pengajian Islam, Pedagogi, Penyelidikan
    zakariaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
5.  Dr. Hjh. Azizah Sarkowi
Jabatan Ilmu Pendidikan

Doktor Falsafah Ph. D (UUM) -Pendidikan

Ijazah Sarjana Sains (UUM) -Teknologi Maklumat
Ijazah Sarjana Muda Hons (UUM) -Teknologi Maklumat
Diploma Pendidikan (IPDA) -Teknologi Maklumat


    Kepakaran: Penilaian Program, Psikologi Pendidikan, Penyelidikan Kuantitatif, ICT dalam Pendidikan
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
     
6.  Dr. Hjh. Khalijah Ahmad
Jabatan Sains Sosial

Doktor Falsafah Ph.D (UPSI) -Pengajian Sejarah Seni
Ijazah Sarjana Pendidikan (UPSI) -Pendidikan Seni Visual
Ijazah Sarjana Muda Seni Halus (UiTM)
Diploma Pendidikan Seni Halus (UiTM)

       Kepakaran: Sejarah Seni, Pendidikan Seni Visual & Seni Halus
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
7.  Dr. Azman Fadzil
Jabatan Teknologi Pendidikan

Doktor Falsafah Ph.D (USM) -Teknologi Maklumat
Ijazah Sarjana Sains Teknologi Maklumat (UUM) -Teknologi Maklumat
Diploma Pendidikan (KPM: Institut Perguruan Darulaman) -Ekonomi/Akaun)


    Kepakaran: Multimedia, Reka Bentuk Instruksional, Teknologi Maklumat dalam Pendidikan, Pembangunan Perisian, Pembangunan laman web, Digital Classroom
    adminThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
8.  Dr. Hjh. Noor Zila Md. Yusof
Jabatan Pengajian Melayu

Doktor Falsafah Ph. D (UPM) -Bahasa Melayu (Psikolinguistik)
Ijazah Sarjana Sastera (UPM) -Bahasa Melayu (Linguistik)
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (UPM) -Bahasa Melayu sebagai Bahasa Pertama
Sijil Perguruan Asas -Pengajian Melayu

    Kepakaran: Bahasa & Linguistik Melayu
    noorzilaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
9. Dr. Julinamary A/P Parnabas
Jabatan Bahasa

Doktor Falsafah Ph. D (USM) -TESOL
Ijazah Sarjana Pendidikan (UPSI) -TESL
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (UPSI) -TESL
Sijil Perguruan Asas (Maktab Raja Melewar) -Bahasa Inggeris
    Kepakaran: Research Methodology In TESL
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
10. 
Dr. Ismail Yaakob
Jabatan Pendidikan Jasmani & Kesihatan

Doktor Falsafah Ph. D (USMM) -Pendidikan Jasmani & Kesihatan
Ijazah Sarjana Sains (UUM) -Pengurusan Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda (UM) -Pendidikan Jasmani & Kesihatan
Dip. Perguruan Khas (MPSAH) -Pendidikan Jasmani
Sijil Perguruan Asas (MPIK) -Pengajian Melayu

    Kepakaran: Pendidikan Jasmani
    ismailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
11.

Dr. Hj. Amir Juhari
Jabatan Pengajian Melayu

Doktor Falsafah Ph. D (UPM) -Bahasa Melayu (Pragmatik)
Ijazah Sarjana Sastera (UPM) -Bahasa Melayu

Ijazah Sarjana Muda (UPM) -Bahasa & Linguistik


    Kepakaran: Bahasa & Linguistik 
    amirjuhariThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
12.


Dr. Siri Sena Baba Hamid
Jabatan Teknologi Pendidikan


Doktor Falsafah Ph. D (UiTM) -Information Managment
Ijazah Sarjana Sains (UiTM) -Information Managment
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Hons (UiTM) -Education Resource Centre Management
Diploma Perguruan Khas (IPDA) -Pengurusan Pusat Sumber
Sijil Perguruan Khas (IPDA) -Pengurusan Pusat Sumber
Sijil Perguruan Asas (MPPP) -Pengajian Melayu

    Kepakaran: Information Literacy In Research Process, Information Management, Bibliometrics, Research Methodology In Education
    sirisenaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
13. Dr. Mohd Zaini Md Zain
Jabatan Pendidikan Islam & Moral

Doktor Falsafah Pengajian Islam Ph. D (USM) -Al-Quran & Al-Sunnah
Ijazah Sarjana Pengajian Islam (UKM) -Al-Quran & Al-Sunnah
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam (UM) -Pend. Islam & Bhs. Arab
Diploma Pengajian Islam (KUSZA) -Al-Quran & Al-Sunnah

    Kepakaran: Pengajian Islam, Pengajian Al-Quran, Pengajian Tafsir Al-Quran dan Bahasa Arab
    mzainiThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
14. Dr. Hjh. Amani Binti Abdullah Mubarak
Timbalan Pengarah


Doktor Pendidikan, Ed. D (USM) -Pendidikan Sains
Ijazah Sarjana Teknologi Maklumat & Komunikasi (UUM) -TMK
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan Hons (UM) -Fizik


    Kepakaran: Trends In International Mathematics & Science Study (TIMSS)- Science Study, Multilevel Level Data Analysis, Secondary Data Analysis, Hierarchical Linear Modelling
    amaniThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
15. Dr. Mohammad Akhir Wahab
Jabatan Pendidikan Islam & Moral


Doktor Falsafah, Ph. D (USM) -Pengajian Al-Quran & Hadith
Ijazah Sarjana (UM)-Usuluddin -Pengajian Al-Quran & Hadith
Ijazah Sarjana Muda Kepujian (UM) -Usuluddin


    Kepakaran: Pengajian/Pendidikan Islam, Pengajian Hadith Institusi, Pendidikan Hadith
    makhirThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
16. Dr. Muhammad Nidzam Yaakob
Jabatan Perancangan, Penyelidikan dan Inovasi

Doktor Falsafah, Ph. D (UUM) -Reka Bentuk & Pembangunan Kurikulum
Ijazah Sarjana Pendidikan (UPSI) -Ekonomi
Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (UM) -Pentadbiran Awam
Diloma Pendidikan (IPDA) -Ekonomi Asas

    Kepakaran: Reka Bentuk dan Pembangunan Model/Modul (DDR), Kurikulum dan Pengajaran, Kurikulum Masa Depan, Kajian Masa Depan, Pedagogi & Psikologi
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      
17. Dr. Mahaya Salleh
Jabatan Ilmu Pendidikan


Doktor Falsafah, Ph. D (USM) -Psikometrik & Penilaian Pendidikan
Ijazah Sarjana Pendidikan (USM) -Psikometrik & Pengujian Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda Hons (UiTM) -Komunikasi Massa (Kewartawanan)
Diloma Pendidikan KPLI (MPSAH)

    Kepakaran: Pentaksiran, Pedagogi, Penyelidikan (Instrumentation and Validation)
    mahayaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
18. Dr. Hjh. Amani Dahaman@Dahlan
Jabatan Bahasa Arab

Doktor Falsafah, Ph. D (UM) -Pendidikan Bahasa Arab
Ijazah Sarjana Pendidikan (USM) -Pengurusan Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda Bahasa dan Kesusasteraan Arab, Hsc (UIAM) -Bahasa Arab
Diploma Pendidikan (UIAM) -Bahasa Arab

    Kepakaran: Reka Bentuk dan Pembangunan Modul (DDR). Modul Pembelajaran, Pendidikan Bahasa Arab, Penyelidikan Kuantitatif & Kualitatif (Teknik Delphi & Penilaian Kepenggunaan
    amanidahamanThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
19. Dr. Jazmi Md Isa
Jabatan Bahasa Arab

Doktor Falsafah, Ph. D (UUM) -Pengurusan & Kepimpinan Sekolah Agama
Ijazah Sarjana Pengurusan Pendidikan (UUM) -Pengurusan & Kepimpinan

Ijazah Sarjana Muda Bahasa dan Kesusasteraan Arab, Hsc (Al-Azhar Cairo) -Bahasa Arab
Diploma Pendidikan (UIAM) -Bahasa Arab & Pengajian Islam

    Kepakaran: Kesusasteraan Arab, Pengurusan & Kepimpinan Sekolah Agama
    jazmiThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
20. Dr. Mashira Yahaya
Jabatan Ilmu Pendidikan

Doktor Falsafah, Ph. D (USM) -Psikologi Pendidikan
Ijazah Sarjana Pengurusan Pendidikan (UUM) -Pengurusan Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian)(UM) -Pentadbiran Awam
Diploma Pendidikan (Kepujian) (UM) -Ekonomi

    Kepakaran: Psikologi Pendidikan, Psikologi Islam, Metodologi Kualitatif (Manual), Pembinaan Modul Bimbingan/Motivasi 
    mashiraThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
21.Dr. Hj. Zakaria Mohd Arif
Jabatan Ilmu Pendidikan

Doktor Falsafah, Ph. D (UUM) -Pendidikan
Ijazah Sarjana Sains (UPM) -Psikologi Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda (UKM) -Pentadbiran Perniagaan (Hons)
Diploma Pendidikan, Hons (MPT) -Akaun/Perdagangan
Diploma Pengajian Al-Quran -Institut Pengajian Ilmu Islam

    Kepakaran: Penyelidikan Kuantitatif, Kepimpinan, Pentaksiran
    zakaria_arifThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
22. Dr. Hjh. Sabariah Morad
Jabatan Bahasa

Doktor Falsafah Ph. D (Manchester Metropolitan University, United Kingdom) -Education 
Ijazah Sarjana Pendidikan (USM) -TESL
Bachelor of Education (Hons) (TESOL) -(University of Manchester, United Kingdom)
Diploma in ESL -(UM)

Sijil Perguruan Asas (MPSAH) -(PSR-PI)
    Kepakaran: TESOL, ELT Methodology, Qualitative Research
    sabariahThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
23. Dr. Hjh. Hashiroh Hussain
Jabatan Teknologi Pendidikan

Doktor Falsafah Ph.D (UUM) -Multimedia
Ijazah Sarjana Sains (UUM) -Teknologi Maklumat
Ijazah Sarjana Muda Sains (UKM)- Sains Komputer
Diploma Pendidikan (IPDA) -Teknologi Maklumat

    Kepakaran: Multimedia, Pembangunan Produk, (Model & Media), TMK Dalam Pendidikan, Penyelidikan Kualitatif (Expert Review & Content Analysis) dan Kuantitatif, Aplikasi Ms Office
    hashirohThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
24. Dr. Hjh. Rohani Seman
Jabatan Sains Sosial

Doktor Falsafah Ph.D (UPSI) -Pendidikan Teknik dan Vokasional
Ijazah Sarjana (USM) -Teknologi Pendidikan & Multimedia
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (UPM) -Sains RumahTangga
Sijil Perguruan Asas (MPTB) -Kemahiran Hidup (Ekonomi Rumahtangga)

    Kepakaran: Pendidikan Ekonomi Rumahtangga, Pendidikan Teknik dan Vokasional, Rekabentuk & Teknologi, SKM 5 dan VTOEM, Multimedia (Teknologi Pendidikan), Pembangunan Produk (Pembinaan Modul), TMK Dalam Pendidikan, Penyelidikan Kuantitatif (Kuasi)
    rohaniThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
25. Dr. Syed Khalid Syed Idrus @ Iskandar
Jabatan Sains & Matematik

Doktor Falsafah Ph.D (UUM) -Penilaian Program
Ijazah Sarjana Pendidikan (UUM) -Kurikulum dan Pengajaran
Ijazah Sarjana Muda Hons (OUM) -Matematik
Sijil Perguruan Asas (MP Sri Pinang, PP) -PSR Bahasa Melayu

    Kepakaran: Kurikulum dan Pengajaran, Penilaian Program, Penyelidikan Kuantitatif, Pendidikan Matematik
    skhalidThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
26. Dr. Nazri Halim
Jabatan Ilmu Pendidikan

Doktor Falsafah Ph.D (UUM) Pendidikan -Psikologi Pendidikan
Ijazah Sarjana Sains (UUM) -Pengurusan Pendidikan-Psikologi
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu (UM)
Sijil Perguruan Asas (MPIP) -TESL

    Kepakaran: Psikologi Pendidikan, Pedagogi Pendidikan, Pengajian Melayu
    nazrihalimThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
27. Dr. Ismail Said
Jabatan Sains Sosial

Doktor Falsafah Ph.D (USM) -Pengajian Sejarah
Ijazah Sarjana Sastera (UKM) -Pengajian Sejarah
Ijazah Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (UM) -Sejarah & Geografi
Diploma Pendidikan (UM) -Sejarah & Geografi

    Kepakaran: Pengajian Sejarah, Pedagogi Sejarah dan Rekabentuk Kurikulum Sejarah IPG
    ismailsaidThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
28. Ts. Dr. Aizul Fared Mansor
Unit Pembangunan Latihan

Doktor Falsafah Ph.D (USM) -Pengajian Kurikulum
Ijazah Sarjana Sains (UUM) -Pengurusan Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kepujian (USM) -Kejuruteraan Mekanikal


    Kepakaran: Pengajian Kurikulum-Rekabentuk & Teknologi, Design Thinking, Online Project Based Learning, Articulate Storyline), Statistik R, Analisis Media Sosial dengan NodeXL, Penyelidikan Kuantitatif
    aizulThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
29.
Dr. Ang Chai Tin
Jabatan Pendidikan Khas

Doktor Falsafah Ph.D (USM) -Pendidikan Khas
Ijazah Sarjana Sains, Msc (UPM) -Bimbingan dan Kaunseling
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (UKM) -Pendidikan Khas


    Kepakaran: Pedagogi Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran, Pendidikan Seksualiti Inklusif, Reka Bentuk dan Pembinaan Kurikulum Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran, Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran
    angctThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
30.
Dr. Wan Fadzli Wan Harun
Jabatan Teknologi Pendidikan

Doktor Falsafah Ph. D (UiTM) -Sains Pengurusan Maklumat
Ijazah Sarjana (UM) -Sains Perpustakaan dan Maklumat
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Hons (UiTM) -Pengurusan Pusat Sumber
Diploma Perguruan Khas (IPDA) -Pengurusan Pusat Sumber
Sijil Perguruan Khas (MPSP) -Pendidikan Sekolah Rendah/Pengajian Inggeris


    Kepakaran: Pengurusan Perpustakaan Komuniti, Pengurusan Pusat Sumber Sekolah, Literasi Maklumat, Teknologi Pendidikan
    wanfadzliThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
31. Dr. Hj. Mohd Zailani Ismail
Jabatan Bahasa Arab

Doktor Falsafah Ph. D (UUM) -Pendidikan
Ijazah Sarjana Syariah (UM)
Ijazah Sarjana Muda Syariah (Yamouk University, Jordan)
Diploma Pendidikan -Pengajian Islam (Menengah) -Institut Perguruan Islam Selangor Darul Ehsan

    Kepakaran: Penilaian Program, Penilaian Kurikulum, Pengajian/Pendidikan Islam, Perbankan Islam, Mix Method Research
    mzailaniThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
32. Dr. Mohd. Nazri Hashim
Jabatan Pendidikan Islam & Moral

Doktor Falsafah Ph. D (UUM) -Pembangunan/Pengurusan Sumber Manusia
Ijazah Sarjana Sastera Hadith (USM)
Ijazah Sarjana Muda Hons (KUIM) -Dakwah & Pengurusan Islam
Diploma Pendidikan KPLI (IPDA)

    Kepakaran: Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan, Penyelidikan Kuantitatif
    mohdnazriThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
33. Dr. Farihah Hussain
Jabatan Bahasa Arab

Doktor Falsafah Ph. D (UKM) -Pendidikan Bahasa Arab
Ijazah Sarjana Usuluddin (UM) -Tamadun Islam
Ijazah Sarjana Muda Hons (UIAM) -Bahasa Arab
Diploma Pendidikan KPLI (MPIB) -Bahasa Arab

    Kepakaran: Pedagogi Bahasa Arab, Penyelidikan Kualitatif, Analisis Data Berbantukan Perisian Atlas Ti & Mendeley
    farihah_hussainThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
34. Dr. Rusmawati Othman
Jabatan Sains & Matematik

Doktor Falsafah Ph.D (UUM) -Pendidikan
Ijazah Sarjana (USM) -Pendidikan Sains (Kimia)
Ijazah Sarjana Muda Hons (USM) -Bioteknologi/Pengurusan
Diploma Pendidikan (USM) -Biologi/Kimia

    Kepakaran: Pendidikan Pengukuran dan Penilaian, Penyelidikan Kuantitatif, Pendidikan Kimia, Pentaksiran dan Rubrik Kemahiran Insaniah
    rusmawatiThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
35. Dr. Hj. Khairul Nuzul @ Mohd. Khairul Nuzul Hassan
Pendidikan Jasmani & Kesihatan

Doktor Falsafah Ph.D (UPSI) -Rekabentuk dan Pembangunan Kurikulum TVET
Ijazah Sarjana Sains (UUM) -Pengurusan Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda Hons (UTM) -Teknologi & Pendidikan (Kejuruteraan Mekanikal
sijil Perguruan Asas (MPT) -Kaji Sawat Motor (Automotif)

    Kepakaran: Rekabentuk dan Pembangunan Model (DDR), Pendidikan Teknik & Vokasional
    nuzulhassanThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
36. Dr. Muhammad Fariduddin Wajdi Anthony
Jabatan Teknologi Pendidikan

Doktor Falsafah Ph. D (USM) -Pengajian Kurikulum (M-Learning)
Ijazah Sarjana Pendidikan (UKM) -TMK
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Hons (UPM) -Sains Komputer
Diploma Pendidikan (IPS, Miri) -Pengajian Melayu


    Kepakaran: Rekabentuk dan Pembangunan Model/Modul (DDR), Pengajian Kurikulum dan Pengajaran (M-Learning), Kurikulum & Teknologi, Online Learning, TMK Dalam Pendidikan, Penyelidikan Kuantitatif, Fuzzy Delphi Method (FDM), Interpretive Structure Modelling (ISM)
    fariduddinThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.