SENARAI PENSYARAH JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

 
 Foto

Nama/Jawatan

Ijazah Kepakaran

Ahmad Raji Bin Harun

Ketua Jabatan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Ijazah Sarjana Instruksi Multimedia
Ijazah Sarjana Muda Pengajian TMK
Diploma Perguruan Khas(TMK)
Sijil Perguruan Khas ((Matematik)
Sijil Perguruan Asas(Pengajian Melayu)

TMK dalam Pendidikan
Pembangunan Instruksi
Multimedia

Dr. Wan Fadzli Bin Wan Haron

Ketua Unit Sains Perpustakaan (Kanan)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ijazah Doktor Falsafah (Sains Pengurusan Maklumat)
Ijazah Sarjana Sains (Perpustakaan &Maklumat)
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kepujian (Pengurusan Pusat Sumber)
Diploma Perguruan Khas (Pengurusan Pusat Sumber)
Sijil Perguruan Khas (Pendidikan Sekolah Rendah/Peng.Inggeris)

Pengurusan Perpustakaan Komuniti
Pengurusan Pusat Sumber Sekolah
Literasi Maklumat
Teknologi Pendidikan
 

Dr. Azman Bin Fadzil

Ketua Sektor
Kecemerlangan Akademik

Pensyarah Cemerlang
Unit ePembelajaran
Penyelaras emel rasmi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Ijazah Doktor Falsafah (Teknologi Maklumat)
Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Maklumat)
Diploma Pendidikan (Ekonomi/Akaun)
Ijazah Sarjana Muda (Pentadbiran Awam)
Multimedia
Reka Bentuk Instruksional
TMK dalam Pendidikan
Pembangunan Perisian
Pembangunan lamanweb
Digital Classroom
TS25
 

Mohd Azman Bin Basirun

Ketua Sektor
Kecemerlangan Pengurusan
Kualiti 
Unit Sains Perpustakaan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ijazah Sarjana (Sains Pengurusan Maklumat)
Ijazah Sarjana Muda (Sains Perpustakaan)

Diploma Pendidikan
Pengurusan Perpustakaan
Pengurusan Pusat Sumber Sekolah
Literasi Maklumat
Teknologi Pendidikan
 

Dr. Siri Sena Bin Baba Hamid

Pensyarah Cemerlang
Pengawai Dokumen ISO IPGKDA
Setiausaha JTP
Unit Sains Perpustakaan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ijazah Doktor Falsafah (Information Management)
Ijazah Sarjana Sains (Information Management)
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Hons (Education Resource Centre Management)
Diploma Perguruan Khas (Pengurusan Pusat Sumber)
Sijil Perguruan Khas (Pengurusan Pusat Sumber)
Information Literacy in Research Process
Information Management
Education Technology
Research Methodology in Education
 

Hj. Mohamad Fauzi Bin Hamid

Unit Sains Perpustakaan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Pendidikan)
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (PBMP)
Sijil Perguruan Asas (Bahasa Melayu)
Pengurusan Hal Ehwal Pelajar
Perpustakaan
Pengurusan Pusat Sumber Sekolah
Teknologi Pendidikan
 

Mohd Rizal bin Abdul Hamid

Unit ePembelajaran

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Ijazah Sarjana Pendidikan (Multimedia)
Ijazah Sarjana Muda (Pengajian TMK)
Diploma Perguruan Khas (TMK)
Sijil Perguruan Khas (Matematik)
Sijil Perguruan Asas (Pengajian Melayu)

TMK dalam Pendidikan
Pembangunan Instruksi Multimedia.

Dr. Muhammad Fariduddin Bin Wajdi Anthony


Ketua Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Penyelaras Lamanweb IPGKDA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ijazah Doktor Falsafah (Pengajian Kurikulum MLearning)
Ijazah Sarjana Pendidikan TMK
Ijazah Sarjana Muda Sains  Hons(SainsKomputer)
Diploma Pendidikan (Pengajian Melayu)
Rekabentuk dan Pembangunan
Model/Modul (DDR)
Pengajian Kurikulum dan Pengajaran (MLearning)
Kurikulum & Teknologi Online Learning
TMK dalam Pendidikan
Penyelidikan Kuantitatif Fuzzy Delphi Method (FDM)
Interpretive Structure Modelling (ISM)

Dr. Hjh. Hashiroh Binti Hussain

Ketua Unit  ePembelajaran 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ijazah Doktor Falsafah (Pengajian Multimedia)
Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Maklumat)
Ijazah Sarjana Muda Sains Hons (SainsKomputer)
Diploma Pendidikan/KPLI (Teknologi
Maklumat)
Sijil Postdoctoral of Research  (Multimedia)

Multimedia/Teknologi Maklumat
Sains Komputer (LMT)
Computational Thinking (MT)
Pembangunan Produk(Model & Media)

TMK dalam Pendidikan 
Penyelidikan Kualitatif & Kuantitatif
Aplikasi Ms Office (Formatting Tesis) 
Google Apps( GCEL1 & GCEL2)