PENSYARAH

FOTO NAMA/JAWATAN KELULUSAN KEPAKARAN
 

Hamdan bin Hj. Ahmad

Ketua Jabatan

Master Sastera (Bahasa
Melayu)
Ijazah Pendidikan
(Pengajaran Bahasa Melayu
sebagai Bahasa Pertama)
Bahasa Melayu
(Morfologi dan
Sintaksis)
Munsyi Dewan
       
       
       
       
       

 

 

 


STAF