Tahniah, terima kasih atas perkhidmatan yang cemerlang di IPGKDA dan selamat bertugas di tempat baharu.


Pn. Noorhayati bt Ahmad (PT/PO) telah menerima kenaikan pangkat secara pemangkuan sebagai Ketua Pembantu Tadbir (CC) di SMK Convent, Alor Setar. Beliau akan memulakan tugas di tempat baharu mulai 18 Januari 2021.


Pn. Nor Aziyan binti Yaakob (PT/PO) telah menerima kenaikan pangkat secara pemangkuan sebagai Ketua Pembantu Tadbir (CC) di SMK Hosba, Jitra. Beliau akan memulakan tugas di tempat baharu mulai 18 Januari 2021.

 

IPGKDA - 11 Januari 2021, Bengkel Pemantapan Laman Web Jabatan/Unit dikendalikan oleh Jawatakuasa Laman Web IPGKDA yang melibatkan semua webmaster jabatan dan unit. Fasilitator bengkel Dr. Muhammad Fariduddin, Dr. Hashiroh dan Dr. Azman Fadzil.

SUMBER MANUSI

Foto Nama Pegawai Jawatan Kelulusan Kepakaran
  Abdul Rahman bin Khalid

Ketua Jabatan

IjazIjazah Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)

Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)

Kaunseling Individu Kaunseling Kelompok

Team Building  Kurikulum Kaunseling

  Mohamad Roslan bin Aroff Ketua Unit Latihan (Ketua Unit Kanan)

Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling),

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)

Kaunseling Individu Kaunseling Kelompok, Teori Personaliti, Terapi Intervensi Kaunseling Keluarga
  Zuraida binti Ahmad Ketua Unit Akademik

Ijazah Sarjana Sains (Bimbingan dan Kaunseling),

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)

Kaunseling Individu Kaunseling Kelompok Konsultasi Kerjaya Penulisan Penyelidikan
  Jumiah binti Mustapa Setiausaha

Ijazah Sarjana (Bimbingan & Kaunseling) 

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)

Kaunseling Individu Kaunseling Kelompok Konsultasi Kerjaya Team Building, Terapi Intervensi
  Fadilah binti Othman Pensyarah Akademik

Ijazah Sarjana Sains (Bimbingan dan Kaunseling),

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)

Kaunseling Individu Kaunseling Keluarga Psikologi Kanakkanak dan Remaja, Etiket Sosial
  Rosli bin Abdul Wahab Pensyarah Akademik

Ijazah Sarjana Sains (Bimbingan dan Kaunseling)

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)

Kaunseling Individu Kaunseling Kelompok  Konsultasi Kerjaya
  Tan Sin Keat Pensyarah Akademik Ijazah Sarjana Sains (Kaunseling),Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) Kaunseling Individu Kesihatan Mental Terapi Realiti
  Muhammad Tarmizi bin Kasim Pensyarah Akademik

Ijazah Sarjana Pendidikan  (Bimbingan dan Kaunseling),

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)

Kaunseling Individu Kaunseling Kelompok, Teori Personaliti
  Siti Aishah binti Hamid Pensyarah Akademik

Ijazah Sarjana Sains (Bimbingan dan Kaunseling)

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)

Kaunseling Individu Kaunseling Kelompok Kaunseling Kerjaya
  Noorazura binti Mohd Makhtar Pensyarah Akademik

Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) UPSI

Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Kaunseling Kerjaya, Inovasi Digital
  Suzana binti Sanusi

Pensyarah

Akademik

Ijazah Sarjana Pendidikan (Kepimpinan Peagogi) x Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) Kaunseling Individu Kaunseling Kelompok Kaunseling Kerjaya, Terapi Intervensi
  Zetty Akhmar Bt Imran Pensyarah Akademik Ijazah sarjana Muda (Bimbingan dan Kaunseling)UPM, Ijazah Sarjana Sains(Kaunseling)UUM Kaunseling Individu Kaunseling Kelompok Kaunseling Kerjaya

Tarikh: 22.12.2020